5/5 - (1 امتیاز)

مخزن استیل 18 هزار لیتری استیل 304

مخزن استیل 304 با حجم 18000 لیتر

ارتفاع 6 متر

ورق 3 میل
پایه ها آهن

 

مخزن استیل 18000 لیتری استیل 304 مخزن استیل 304 دست دوم 18 هزار لیتر