مخزن تک جداره استیل 304 دست دوم

2500 لیتر

 

ارتفاع 200 سانتیمتر

قطر 120 سانتیمتر

مخزن استوک استیل

مخزن استیل 2000 لیتری