2/5 - (3 امتیاز)

سوالی که بسیار زیاد پرسیده می‌شود تفاوت لیتر با کیلو است.

تقریباً از هر سه پرسشی که در قسمت پاسخ به سوالات سایت پرسیده می‌شود یکی مربوط به تفاوت لیتر و کیلو و رابطه آنها با یکدیگر است.

اغلب پرسیده می‌شود لیتر چیست.

لیتر واحد حجم است.

اگر ما دو ظرف داشته باشیم چطور میتوانیم بگوییم کدام ظرف بزرگتر یا جادار تر از ظرف دیگر است؟
همانطور که برای اندازه گیری طول ما واحدی به نام متر داریم (به فاصله میان دو نقطه طول گفته میشود وبرای اندازه گیری طول از واحدهای مختلفی استفاده میگردد که یکی از آنها متر است) برای اندازه گیری حجم هم ما واحدی داریم به نام لیتر.

یعنی مثلاً شما دو تا ماشین دارید که اندازه باک آنها با هم تفاوت دارد. وقتی می‌گوییم باک کامیون بزرگتر از باک نیسان است یعنی باک کامیون مقدار بیشتری فضا را اشغال کرده و یا به زبان ساده‌تر مقدار ماده بیشتری را درون خود جا می‌دهد. حالا اگر بخواهیم بطور دقیق بگوییم درون این باک چقدر فضا داریم، یا اصطلاحاً این باک چقدر “جا” دارد، یا اینکه باک کامیون چند برابر باک نیسان است از واحدی به نام لیتر استفاده می‌کنیم.

یک لیتر برابر با مکعب مربعی است که هر ظلع آن ده سانتیمتر باشد.  میزان فضایی که این مکعب اشغال می‌کند (یا مقدار “جا”یی که میگیرد) را یک لیتر می‌نامیم.

 


کیلوگرم واحد اندازه گیری وزن یا سنگینی است. بین لیتر و کیلو رابطه‌ای وجود نداره، همانطور که مثلاً بین متر و کیلوگرم رابطه‌ای وجود ندارد.
اگر بپرسیم یک متر چند کیلوگرم است، جواب این است که یک متر از چه ماده‌ای، چند کیلوگرم است.

سوال درست این است که به طور مثال بپرسیم، یک متر از ورق آهن با ضخامت یک میلیمتر و عرض یک سانتیمتر چند کیلوگرم است. در مورد لیتر هم همین قاعده وجود دارد. نمی‌شود پرسید که یک لیتر چند کیلو است. یا اینکه لیتر سنگین‌تر است یا کیلو!!

چون از ما خواهند پرسید یک لیتر از چه ماده‌ای چند کیلو است. برای مثال باید بپرسیم یک لیتر آهن چند کیلو است، یک لیتر آهن یعنی یک مکعب از آهن که هر ضلع آن ده سانتیمتر باشد. (که  وزن آن برابر با 7.8 کیلوگرم خواهد بود ) یا اینکه اگر بپرسیم یک لیتر بنزین چند کیلوگرم است، یعنی اگر ظرفی به شکل مکعب مربع که هر ضلع آن ده سانتیمتر باشد را از بنزین پر کنیم، وزن این مقدار بنزین چند کیلوگرم خواهد شد.(جواب 750 گرم)

پس لیتر نشان دهنده حجم یا فضایی است که یک جسم اشغال می‌کند یا در بر می‌گیرد. و کیلو سنگینی و وزن مواد را مشخص می‌کند.

به رابطه بین حجم و وزن  چگالی گویند.